nautil logo czarne

Artykuły

Zmiany w WCAG 2.2 w porównaniu do 2.1

Ilustracja dekoracyjna przedstawia napis WCAG 2.2

Wstęp

WCAG 2.2 został zainicjowany w celu kontynuacji, oraz dopracowania dostępnego na tę chwilę WCAG 2.1. Nie będzie to przełom ani rewolucja w standardach WCAG a tylko ewolucja WCAG 2.1.
Po pierwsze w WCAG 2.2 zostaną poprawione informacje dla trzech głównych grup użytkowników:

 • z trudnościami poznawczymi lub uczeniem się
 • z wadami wzroku
 • niepełnosprawnych korzystających z urządzeń mobilnych

Nowe kryteria WCAG 2.2

WCAG 2.2 rozszerzy WCAG 2.1 poprzez dodanie nowych kryteriów, definicji oraz wytycznych. Nowymi kryteriami w WCAG 2.2 są:

 • 2.4.7 Widoczność wskaźnika skupienia klawiatury (Poziom A)

Celem tego kryterium sukcesu jest pomoc osobie w rozpoznaniu, który element ma fokus klawiatury.

„Tryb działania” uwzględnia aplikacje klienckie, które nie zawsze pokazują wskaźnik skupienia lub pokazują go tylko podczas korzystania z klawiatury. Aplikacje klienckie mogą optymalizować działanie, gdy wyświetlany jest wskaźnik fokusu, na przykład pokazując go tylko wtedy, gdy używana jest klawiatura. Autorzy są odpowiedzialni za zapewnienie co najmniej jednego trybu działania, w którym fokus jest widoczny. W większości przypadków istnieje tylko jeden tryb działania, więc obowiązuje to kryterium sukcesu. Wskaźnik fokusu nie może być ograniczony czasowo, gdy jest pokazywany fokus klawiatury, musi on pozostać.

 • 2.4.11 Wygląd skupienia klawiatury (Poziom AA)

Kryterium jest spełnione jeśli spełnione jest jedno z poniższych:

 1. Cały wskaźnik ostrości spełnia wszystkie poniższe wymagania:
  • obejmuje komponent interfejsu użytkownika lub komponent podrzędny, który jest skoncentrowany, oraz
  • ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 między tymi samymi pikselami w stanie skupienia i braku ostrości, oraz
  • ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 w stosunku do sąsiednich kolorów niewskazujących ostrości.
 2. Obszar wskaźnika ostrości spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • jest co najmniej tak duży, jak obszar obwodu o grubości 1 piksela CSS nieogniskowanego komponentu lub podkomponentu, lub jest co najmniej tak duży, jak linia o grubości 4 pikselów CSS wzdłuż najkrótszego boku minimalnej ramki ograniczającej nieogniskowany komponent lub podkomponent i
  • ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 między tymi samymi pikselami w stanie skupienia i braku ostrości, oraz
  • ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 w stosunku do sąsiednich kolorów niewskazujących ostrości lub nie jest cieńszy niż 2 piksele CSS.
 • 2.4.12 Nie zasłonięty fokus klawiatury (minimum) (Poziom AA)

Dla osób widzących, które używają klawiatury lub urządzenia podobnego do klawiatury, znajomość aktualnego punktu fokusu jest bardzo ważna. Jednak podczas przechodzenia przez stronę inne treści mogą potencjalnie ukryć wybrany element. To Kryterium Sukcesu zapewnia, że ​​przedmiot, który ma otrzymać przedmiot, nie jest całkowicie zasłonięty przez inną treść stworzoną przez autora.

 • 2.4.13 Nie zasłonięty fokus klawiatury (ulepszony) (Poziom AAA)

Celem tego kryterium sukcesu jest upewnienie się, że komponent z fokusem klawiatury jest widoczny. To kryterium jest ściśle związane z kryterium 2.4.12 , ale wymaga, aby cały komponent był widoczny.

 • 2.5.7 Ruchy przeciągania (Poziom AA)

Celem tego Kryterium Sukcesu jest zapewnienie, że funkcje wykorzystujące ruch przeciągania (np. suwaki, interfejsy typu „przeciągnij i upuść”) mają inny tryb działania pojedynczego wskaźnika , bez potrzeby zręczności wymaganej do przeciągania elementów.

Niektóre osoby nie potrafią precyzyjnie wykonywać ruchów przeciągania. Inni używają specjalistycznego lub przystosowanego urządzenia wejściowego, takiego jak wskaźnik głowy, system oczu lub emulator myszy sterowany mową, co sprawia, że ​​przeciąganie jest uciążliwe, podatne na błędy lub wręcz niemożliwe.

Należy zapewnić alternatywną metodę, aby użytkownicy z upośledzeniem ruchowym, którzy używają wskaźnika (myszy, pióra lub kontaktu dotykowego), mogli korzystać z tej funkcji.

 • 2.5.8 Rozmiar klikanych celów (minimum) (Poziom AA)

Celem tego Kryterium Sukcesu jest zapewnienie łatwej aktywacji celów bez przypadkowej aktywacji sąsiedniego celu. Gdy cele są małe, użytkownikom z drżeniem rąk i tym, którzy mają trudności z precyzyjnymi ruchami motorycznymi, trudno jest je dokładnie aktywować. Zapewnienie wystarczającej wielkości lub wystarczającej odległości między celami zmniejszy prawdopodobieństwo przypadkowego uruchomienia niewłaściwego elementu sterującego.

 • 3.2.6 Konsekwentny sposób pomocy (Poziom A)

Celem tego kryterium sukcesu jest zapewnienie użytkownikom możliwości znalezienia pomocy dotyczącej wykonywania zadań w witrynie sieci Web.

Umiejscowienie mechanizmu pomocy w spójnym miejscu na wszystkich stronach ułatwia użytkownikom jego odnalezienie. Na przykład, gdy mechanizm lub łącze znajduje się w nagłówku jednej strony internetowej. Łatwiej będzie je znaleźć, jeśli znajduje się w nagłówku innych stron. Mechanizm pomocy, taki jak numer telefonu kontaktowego, może być podany bezpośrednio na stronie, ale może też być bezpośrednim linkiem do innej strony kontaktowej. Niezależnie od zastosowanego podejścia mechanizm musi być umieszczony w tym samym względnym porządku na każdej stronie w zestawie stron.

 • 3.3.7 Uwierzytelnianie z ułatwieniami dostępu (Poziom AA)

Celem tego kryterium sukcesu jest zapewnienie dostępnej, łatwej w użyciu i bezpiecznej metody logowania. Uzyskiwania dostępu do treści i wykonywania zadań. Większość witryn internetowych polega na logowaniu się za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Zapamiętywanie nazwy użytkownika i hasła (lub ręczne przepisywanie) stanowi bardzo duże lub wręcz niemożliwe obciążenie dla osób z pewnymi zaburzeniami poznawczymi.

 • 3.3.8 Uwierzytelnianie z ułatwieniami dostępu (Bez wyjątku) (Poziom AAA)

Celem tego kryterium sukcesu jest zapewnienie dostępnej, łatwej w użyciu i bezpiecznej metody logowania, uzyskiwania dostępu do treści i wykonywania zadań. To kryterium jest takie samo jak Uwierzytelnianie z ułatwieniami dostępu , ale bez wyjątków dotyczących obiektów i treści dostarczonych przez użytkownika.

 • 3.3.9 Zbędne wpisy (Poziom A)

Celem tego Kryterium Sukcesu jest zapewnienie, że użytkownicy mogą pomyślnie poruszać się po procesach wieloetapowych. Zmniejsza wysiłek poznawczy, gdy prosi się o informacje więcej niż raz podczas kroków w procesie. Zmniejsza to również potrzebę przypominania sobie informacji podanych w poprzednim kroku.

Dokładny opis wszystkich zmian można znaleźć pod adresem: https://www.w3.org/TR/2022/CR-WCAG22-20220906/#perceivable.