nautil logo czarne

Artykuły

Audyt WCAG i jego etapy

Wykonujemy audyty dostępności cyfrowej zarówno na wszystkich możliwych poziomach tj audyt automatyczny, ekspercki, audyt przez osobę z niepełnosprawnością wzroku. Poniżej prezentujemy etapy naszego audytu. Staramy się nie tylko wskazać miejsca błędów, ale także pokazać sposób ich rozwiązania.

  • Przeprowadzenie audytu W3C całego serwisu w celu wykrycia nieprawidłowości w strukturze kodu.
  • Przeprowadzenie audytu narzędziem WAVE, pozwalającym na wskazanie elementów na stronie internetowej, które nie spełniają wymagań dostępności. Są to elementy takie jak: błędy w strukturze dokumentu HTML oraz błędy związane z nieodpowiednim wyświetlaniem się strony (kontrast, wielkość i czytelność czcionek).
  • Przeprowadzenie audytu strony narzędziem Utilitia. Audyt ten wskaże liczbę błędów związaną z dostępnością plików (wideo, audio, pdf) na stronie. Oceni również poprawność kodu HTML oraz arkuszy stylów. W tym audycie sprawdzamy wszystkie elementy strony pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.1 AA.
  • Przeprowadzenie ręcznego audytu strony przez nasz zespół. Sprawdzi on stronę pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.1 a następnie w specjalnej tabeli wykaże, które elementy są zgodne a które wymagają poprawy.
  • Przeprowadzenie ręcznego audytu strony przez nasz zespół. Sprawdzi on stronę pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.1 a następnie w specjalnej tabeli wykaże, które elementy są zgodne a które wymagają poprawy.
  • Sporządzenie końcowego raportu z przeprowadzonego audytu, który będzie zawierał wnioski, opisy i zalecenia.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj inne nasze artykuły.