nautil logo czarne

Artykuły

Dzień Wolontariusza

Na obrazie widoczna jest żywa i kolorowa scena celebrująca Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W pierwszym planie znajduje się grupa uśmiechniętych wolontariuszy, różniących się wiekiem i pochodzeniem etnicznym, zajmujących się różnorodnymi zadaniami. Niektórzy z nich opiekują się zwierzętami w schronisku, inni sadzą drzewa w ramach działań na rzecz ochrony środowiska. W innym miejscu wolontariusze pomagają osobom z dysfunkcją wzroku, pełniąc role przewodników i pilotów rowerowych podczas wydarzenia sportowego. Na obrazie są również wolontariusze udzielający pomocy w obozie medycznym, zapewniający pomoc humanitarną. W tle widoczne są banery i plakaty podkreślające znaczenie wolontariatu, z symbolami pokoju, pomocy humanitarnej i rozwoju społecznego. Atmosfera obrazu jest pełna życia i pozytywna, podkreślając radość i satysfakcję płynącą z wolontariatu.

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, czyli święto wszystkich osób i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie. Zostało ustanowione 17 grudnia 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem obchodów tego święta jest zwrócenie uwagi na zaangażowanie osób świadczących bezinteresowną pomoc oraz docenienie ich umiejętności i codziennego wysiłku.

Organizowane działania mają uzmysłowić społeczeństwu, jak wielki jest ich wkład w rozwój społeczny na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Są też okazją do przedstawienia swoich działań szerszej społeczności.

Dobrowolna i bezpłatna praca najczęściej dotyczy takich obszarów, jak: dbanie o zwierzęta i środowisko naturalne, przestrzeganie praw człowieka, pomoc osobom chorym oraz osobom z niepełnosprawnością, wspieranie osób dotkniętych ubóstwem i z różnych powodów wykluczonych, oraz podejmowania inicjatyw pokojowych, niesienia pomocy medycznej i humanitarnej.

Wolontariuszy można spotkać w hospicjach, schroniskach dla zwierząt, pracują dla różnych instytucji publicznych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, a także podejmują na własną rękę działania o charakterze wolontariatu, które nie są w żaden sposób sformalizowane.

Wolontariusze dzielą się swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem, wspierając fundacje działające na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Uczestniczą w imprezach sportowych i turystycznych, w których pełnią rolę przewodników oraz pilotów rowerowych niewidomych zawodników.

Wolontariat to nie tylko jednostronne działanie charytatywne, zazwyczaj osoba świadcząca pomoc czerpie z niego takie korzyści, jak poznawanie nowych osób, rozwijanie zainteresowań oraz nauka dobrej organizacji i zarządzania czasem.

W tym dniu dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w bezinteresowne świadczenie pomocy. Życzymy dalszego czerpania satysfakcji z podejmowanych działań. Mamy nadzieję, że grono osób dostrzegających korzyści niematerialne, jakie płyną z idei wolontariatu, będzie się rozrastać.